Το τελευταίο του μάθημα.

Μαράσλειο Διδασκαλείο, 27 Μαΐου 1998. “Θα πούμε τα στερνά μας λόγια σήμερα…” Ήταν το τελευταίο του μάθημα, τρεις μέρες πριν την εξαφάνισή του και τον αυτοθέλητο θάνατό του.

Ανάλυση του τελευταίου βιβλίου του, «Γκέμμα»

Μαράσλειο Διδασκαλείο, 13 Μαΐου 1998. Το μάθημα αυτό εντάσσεται στον τελευταίο κύκλο μαθημάτων του έλληνα στοχαστή προς τους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους. Αντικείμενο του μαθήματος, η Γκέμμα.

Περιμένοντας τους Βαρβάρους

Ηχογραφημένο μάθημα του Λιαντίνη προς τους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους του Μαρασλείου. Ξεκινάει με την ανάλυση του ομώνυμου ποιήματος του Κωνσταντίνου Καβάφη και μέσω αυτού μιλά για τις δικές μας μέρες.

Για την ποίηση του Καβάφη

Ηχογραφημένο μάθημα του Λιαντίνη προς τους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους του Μαράσλειου Διδασκαλείου, με θέμα την ποιητική του Καβάφη. Το μάθημα αυτό εντάσσεται στον τελευταίο κύκλο μαθημάτων του έλληνα στοχαστή. Είναι το προτελευταίο και πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου του 1998