Η Απόδειξη: ο τόπος

Ταΰγετος, 6 Ιουλίου 2005

Η Απόδειξη: ο χρόνος

Λιαντίνης: “…θα είμαι νεκρός”